פרק ששי מיתודולוגיה

בפרק זה יוצגו השערות המחקר , יוסברו הערות מיתודולוגיות הרילוואנטיות למחקר , הנערן על ידי מבצע היוזמות עצמו , אחר כן יוצג מהלך המחקר שבוצע בשני שלבים בין השניס . 1998-1990 בהמשך תתואר אוכלוסיית המחקר הבנויה מתלמידים , ממורים , מהורים ומבעלי תפקידים שונים בישוב ובמדינה . לבסוף יפורטו כלי המחקר הבנייים משאלונים , מתצפיות , מראיונות ומכלים סטטיסטים שינתחו את הנתונים . השערות המחקר . 1 יש השפעה של ההערכה המעצבת על מימוש היוזמות . 2 א . ליוזמות החינוכיות בבית הספר יש סיכוי להצליח , אם המנהל הוא היוזם והמגלה שיתופיות בכל שלבי היוזמה . 2 ב . ליוזמות ה חינוכיות הבית-ספריות המובלות על ידי המנהל יש סיכוי להצליח יותר מיוזמות הנכפות על ידי המערכת או על ידי גורמי חוץ . . 3 ליוזמות בית ספריות ומקומיות סיכוי לחולל את השינוי הדרוש בתפישות , בעמדות ובהתנהגות היחיד , הקבוצה והקהילה . A ליוזמות בית ספריות ומקומיות סיכוי לגרום לאווירה יזמית בבית הספר , בכפר ובקהילה . . 5 יוזמו ת בי ת ספרי ות ומקומיות יהוו חלק ממענה ותגו בה לתהליכי המודרניזאציה והגלובליזאציה העוברים על העדה הדרוזית , ויהוו בסיס להכנת הדורות...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'