תרשים מספר ‭:5.1‬ מידת הצלחת בית הספר הקהילתי ג'ת הגלילית בהשגת מטרותיו בין השנים ‭.1995-1991‬ הציר האנכי מראה את מידה ההצלחה באחוזים מתוך ‭.100%‬ הציר האופקי מראה את מידת ההתקדמות בשביעות הרצון של ההורים מהפעילות של השותפים בבית הספר הקהילתי בין השנים ‭.1995-1991‬ מעורבות, שותפות, ניצול הפנאי, ניצול המשאבים, אוירה לימודית נוחה, אוירה חינוכית טובה, לימודי העשרה והממוצע של כל הפעולות.