תרשים מספר ‭:4.10‬ מודל התערבות: קהילה לומדת-חוקרת.