תרשים מספר ‭:4.8‬ ההרכב הארגוני של בית הספר הקהילתי ג'ת הגלילית המבנה התבסס על עקרון מנחה של שותפות המורים, התלמידים, ההורים, הרשות המקומית, מוסדות ציבוריים ומשרד החינוך.