תרשים מספר ‭;4.6‬ פיתוח יוזמה על פי מודל (הבלוק, ‭(1983‬