תרשים מספר ‭The transformation cycle (Beare H.&Slaughter R" 1993) :4.5‬