תרשים מספר ‭:4.3‬ מידת הקושי ומשד הזמן הדרוש להנהגת השינוי