תרשים מספר ‭:4.2‬ חשיבה והוראת המורה האידיאלי מפתחת אדם הוליסטי.