פרק רביעי יוזמות חינוכיות בבית הספר ג'ת הגלילית-מוקד המחקר

על בסיס האבחנה במשבריס שעברה העדה הדרוזית , ראיית צורכי מערכת החינוך והפקת לקחים מניסיונות השינוי הקודמים , צוות בית הספר בג'ת הגלילית , בחר בדרן של יזמות חינוכית שהולכת ומתפתחת בצורת מניפה הדומה ליצירת אדוות על ידי זריקת אבן בתוך המים . הפרק מתחיל בסקירת יוזמות חינוכיות שבוצעו בבית הספר הדרוזי גית הגלילית , בין השנים . 1995-1990 הצגת ההשתלמות שנעשתה למורים בנושא הכנסת השינוי לבית הספר , שהיא כשלעצמה יוזמה . ציון קוים מנחים ספיציפים בביצוע היוזמות בג'ת הגלילית . סקירת היוזמות האמורות לענות על צרכים ייחודיים מקומיים ולחולל שינוי בעיקר בתפישת , בעמדת ובהתנהגות הפרט " : היישוב שלי , " " לימודי חקלאות , " "אוריינות בערבית . " יוזמות האמורות לענות על צרכים ארגוניים - קהילתיים ולחולל שינוי בארגוו ובקהילה : "הפיכת בית הספר לבית ספר קהילתי , " ו"אני מאמין בית-ספרי . " יוזמות האמורות לענות על צרכים קבוצתיים -גלובאליים ולחולל שינוי בהתנהגות הפרט , הקבוצה , הארגון והקהילה : "הקשר בין אדם ונוף בגליל המערבי , " "מחשוב בית הספר , " "יוזמת מדע וטכנולוגיה" ויוזמת תקשורת . " הספרות המחקרית מציגה מספר ש...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'