תרשים מספר ‭!3.3‬ מגהל ומורים מתפתחים בהכנסת השינוי.