פרק שלישי שינוי, חידוש ויוזמה חינוכית

פרק זה יכלול סק > רה על המושג "שינוי" ו » " וזמה חינוכית , " הגדרות , מודלים והרציונאל לשינויים חינוכיים -חברתיים , כמו כן תינתן סקירה לתוכניות התערבות חיצוניות שנכפו על בתי ספר בכפרים הדרוזים מעיאר , עוספיא , בית-ג'אן , פקיעין וחורפיש ולא הביאו להצלחה מספקת בהשגת מטרותיהן . רקע היסטורי יחסם של בני האדם לפעולה חינוכית עד תחילת המאה ה19- היה יחס ריטואלי : הורים . מורים ומורות , נהגו כפי שנהגו , כיון שאלה היו הנוהגים . הם לא בחרו בהם , הם לא יזמו אותם , הם נהגו על-פיהם כי כן היה מקובל , וכל מה שהיה מקובל לא היה לו תחליף , וכל מה שהיה לא מקובל היה אסור . באותם זמנים לא זאת בלבד שאיש לא ציפה ליוזמות בחינוך , אלא שכל נגיעה בנוהגים מקובלים נחשבה לכפירה ולהתגרות בחברה כולה . רק מדי פעם היו אנשים דגולים ומודמים מעם מחוללים שינוי בתחומו של החינוך , אך מיד אחרי שהחדש נבלע בישן גם הוא מתקדש ויחסם של בני אדם אליו שוב חזר להיות ריטואלי כמקודם . דוגמאות למחוללי השינוי ראה את המאמרים של קונפוציוס , הדברות של משה , הדיאלוגים של אפלטון , האפוריזמים של ישו , הוראות הקוראן , האגרות של שליחי הדת הדרוזית ,...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'