פרק שני החינוך הדרוזי בישראל ובכפר הדרוזי ג'ת הגלילית

התמורות והשינויים שהתחוללו במזרח התיכון במאה העשרים והשפיעו על זהותו של הדרוזי ומכאן על אופן התארגנותה של העדה הדרוזית בסוריה , בלבנון ובישראל ובמיוחד על החינוך הדרוזי בישראל . מבנה מערכת החינוך הישראלית פלוראליסטי כמבנה החברה הישראלית : הממלכתי לאוכלוסיה החילונית , הממלכתי-דתי לאוכלוסיה הדתית , ההתיישבותי לאלה המדגישים על העבודה ובעלי גישה סוציאליסטית , הערבי והדרוזי למיעוטים . כולם מחנכים על לויאליות למדינה , מנסים להכשיר את דור העתיד ובית הספר עבורם אמצעי להמשכיות הזהות הקבוצתית . יחד עם זה כל מערכת מדגישה את הייחודיות שלה "כל אחד לחוד וכולם ביחד" ( תכנון מדיניות החינוך , , 1994 עמ' . ( 14 הבעיה המרכזית של העדה הדרוזית כמיעוט מתמיד הייתה איך להשרד בים מוסלמי ולשמור על זהותה הפראטיקולאריסטית . הדרוזים שרדו ושמרו על זהותם בזכות הפגנת האסלאמיות המדומה שלהם , פיתוח מסורות על ייחודיות אתנית , אמונה בגלגול נשמות , התרחקות למקומות הרריים לא נגישים , פיתוח מיומנויות מלחמתיות ודיפלומאטיות . דרכים אלה בעידן של פתיחות תרבותית , במשטר דימוקראטי ובחברה פלוראליסטית ובעידן של עולם טכנולוגי מתוקשר ...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'