הקדמה

בעידן של תהליכי המודרניזאציה והגלובליזאציה העוברים על בני העדה הדרוזית ומיעוטיס אחרים בישראל ובעולם והגורמים לתמורות ולמתחים רבים בין מסורת העבר המבודד ומורכבות הקיים המשותף והעתיד הלא ברור והלא בטוח , ניצבת הדילמה מה לשמר מתון מסורת העבר , מה לשפר מתון הקיים ומה לשנות למען העתיד ובאיזה דרן עושים זאת ! מערכת החיגון ביצעה שינויים כוללניים ונקודתיים רבים במהות ובמסגרת בתהליכים ארגוניים וחינוכיים גם יחד דרן תוכניות התערבות חיצוניות רבות . תוכניות אלה , כנראה לא הצליחו להוות מענה להקנות את הכישורים ואת המיומנויות הדרושים לתלמיד כדי להשכיל בבחירת האלטרנטיבה הנכונה בכל צומת דרכים בחייו : בזהותו , בערכיו ובאופן השתלבותו כיחיד ובקולקטיב בסביבה המקומית , הלאומית והבינלאומית . אחת הדרכים להתמודדות מערכת החינון עם השינויים והתמורות מסביב היא הובלת יוזמות בית-ספריות , יישוביות ומערכתיות הבנויות בתהליך לוגי של : מיפוי צרכים , משברים ומתחים - זיהוי צורן דחוף - הגדרת הצורן כבעיה- הצעת הצעות וחיפוש פתרונות - בחירת הפתרון הרילוואנטי ביותר - יישומו והערכתו מחדש . היות מנהל בית הספר מנהיג יזם ומשתף ואמונ...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'