תוכן עניינים

הקדשה ג תודות תוכן עניינים ה הקדמה 1 פרק ראשון : הזהות הדרוזית * פרק שני : התיכון הדרוזי בישראל ובכפר הדרוזי ג'ת הגלילית 13 פרק שלישי : שינוי , חידוש ויוזמה חינוכית 30 פרק רביעי : יוזמות חינוכיות בבית הספר ג'ת הגלילית- מוקד המחקר 51 פרק חמישי : תיאור ההערכה המעצבת 87 פרק שישי : מיתודולוגיה 96 פרק שביעי : ממצאיס ובדיקת ההשערות 102 פרק שמיני : מסקנות ודיון 143 ביבליוגראפיה 173 נספחים 183  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'