יוזמות חינוכיות בית-ספריות ויישוביות כמענה לצורכי חינוכם של הדורות הבאים

יוזמות חינוכיות בית-ספריות ויישוביות כמענה לצורכי חינוכם של הדורות הבאים ד " ר רג'א פרג ' יאנוח2004- Of Future Generations An Answer To Educational Needs Village And School Initiatives : Dr : Farag Raga RO . B 1262 . Zone 25145 Yanouh Village All Rights Reserved To The Author כל הזכויות שמורות למחבר הודפס ביאנוח-ישראל 2004 ת . ד 1262 . מיקוד 25145  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'