מסמך מסי ‭:10‬ דו"ח על פגישה עם שיחי סאלח חיניפס ביום 25 בינואר ‭.1948‬