מסמך מס' ‭:8‬ מכתב ממנהיגי הדרוזים בא"י לנציב העליון הבריטי ב‭9-‬ במארס ‭.1940‬