מסמך מס' ‭-.7‬ מכתב מיוסף אלעיסמי לאבא חושי ב‭7-‬ באפריל ‭.1939‬