מסמך מסי ‭:6‬ מכתב של לביב אבו רוכן לזיד אלאטרש ב‭9-‬ בינואר ‭.1939‬