מסמך מסי ‭.4‬ דוייח של יצחק בן צבי בנושא יחס היהודים לדרוזים בשנת ‭.2930‬