מימין לשמאל: יונתן אברמסון, אמנון ינאי, טוביה לישנסקי, מרדכי שרביץ, צבי חדה־, גיורא זאיד, עלי פלאח מנסור, אביגדור יוסיפון וחייל דרוזי