סלימאן שריף אבו רוכן-הקצין הראשון ביחידה הדרוזית בהתהוותה בשנת 1948