הביקור של המשלחת היהודית בהר הדרוזים - אבו רוכן, דב הוז, סולטאן אלאטרש, אבא חושי וסלים אלפיה, באפריל ‭.1939‬