נספחים

ו . ושימת מפות . 1 הכפרים הדרוזים בהר הדרוזים בסוריה . 2 162 ישובי הדרוזים באיזור השוף והמתן בלבנון . 3 163 הישובים והקרקעות הדרוזים בארץ ישראל ( בשנת . 4 164 ( 1939 הישובים הדרוזים במחוז עכו , 5 165 הישובים הדרוזים במחוז חיפה . 6 166 הישובים הדרוזים במחוז צפת . 7 167 הישובים הדרוזים במחוז טבריה . 8 168 קרב רמת יוחנן ( אושה וקסאיר ) ב- 12-16 באפריל 169 1948 . 9 החזיתות בצפון ב1- במאי . 10 170 1948 פלישת צבאות ערב וצבא ההצלה של קווקג'י . 11 171 חזית הצפון בהפוגה הראשונה . 12 172 התקדמות הכוחות של חט' 7 וחט 9 במבצע חירם . 13 173 מבצע חירם 29-28 באוקטובר . 14 174 1948 הערכות כוחות קאוקג'י בגבעות מסביב לחרשיתה . 15 175 דרך הנסיגה של כוחות קאוקג'י מתרשיחה ללבנון . 16 175 תרשים פלוגת עקרבה והערכותה בכפר יאנוח 176 . 17 תרשים למהלכי הקרב ביאנוח 29 באוקטובר . 18 177 1948 התקדמות הכוחות של חט' 7 וחט' 9 לאחר כיבוש יאנוח . 19 178 ציר התקדמות של חטי 7 וחטי 9 במבצע חירס 179 מפה מסי : 1 הכפרים הדרוזים בהר הדרוזים בסוריה .  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'