פרק שביעי: מיסוד הקשרים במהלך מלחמת 1948

א . הדרוזים נוקטים עמדה נייטראלית עם הצהרת האומות המאוחדות על החלוקה של ארץ ישראל ב29- בנוהמבר , 1947 הדרוזים של ארץ ישראל העדיפו לנקוט עמדה נייטראלית במהותה כלפי שני הצדדים במאבק . שיח' סאלח ח'ניפס משפרעם הציע ב23- בינואר 1948 הסכם על פיו : אין הדרוזים משתתפים או יוזמים התקפה על היהודים ; אין היהודים מתקיפים את הדרוזים,- הדרוזים מעוניינים לעזור ליהודים על ידי שמירת השקט באזורם לזאת זקוקים לכסף , לתמיכה בכמה מצרכים , לקנות תחמושת חסרה . שיח' ח'ניפס מניח שכל הכפרים הדרוזים ילכו בעקבות כפר שפרעם וינקטו עמדה 11 נייטראלית ' . אותה עמדה נייטראלית ננקטה על ידי אסעד קנג' ממג'דל שמס והמנהיג המוסלמי 21 מנצרת סיף אלדין אלזועבי . ' בן גוריון מבחין בעמדה זו ואף מצפה לה : "בגליל המערבי אין רצון להלחם , הדרוזים לא שואפי קרבות אכל מפחדים מכנופיות הכפיים בחוץ ' ' . " וגם לקראת סיום המלחמה כותב בן גוריון ביומנו ב10- בנובמבר : 1948 "בגליל נשארו לפי דברי המושלים , 30 , 000 ערבים ( ביחס לדרוזים 18 כפרים בערך , ( 12 , 000 עצתי להקים מועצה לאומית ( מילת ) ומוחיתאריס בכל כפר ולהתייעץ על כך עם אבא חושי . ביחס...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'