פרק שישי: הקשרים בצלה של מלחמת העולם השניה 1947-1939

א . הדרוזים בצדם של הערבים 1948-1939 במהלך מלחמת העולם השניה , שני המחנות היהודי והערבי היו תלויים באופן התפתחות המאורעות בזירה הבינלאומית ובפרט במזרח התיכון בין מדינות הברית ומדינות הציר , הדרוזים כאחרים היו תלויים במאורעות של המלחמה . באופן כללי הם תמכו בבנות הברית ובמאבקן וככל שהתמונה התבהרה יותר , תמיכת הדרוזים ביהודים היתה חזקה יותר בעיקר מאז סוף . 1941 הדמות הדרוזית הפוליטית שסייעה לערבים במאבקם היתה שכיב ארסלאן . ארסלאן שעזר לחאג' אמין אלחוסיני בניהול מגעיו הדיפלומטים עם גרמניה , בניהול תעמולה למען גרמניה בארצות במזרח התיכון ובהקמת היחידה האסלאמית בשורות הנאצים . לשכיב ארסלאן היתה אהדה בקרב דרוזי ארץ ישראל . כשחזר ללבנון בנובמבר 1946 מקבל מברקי ברכה מעבדאללה ונג'יב מנצור ויוסף עלי . ובטקס האזכרה שלו בפברואר 1947 משתתפים 22 אישים דרוזים ארצישראלים . "' כשנאסר אלחוסיני על ידי בנות הברית , גם המנהיג הדרוזי הלבנוני הצעיר כמאל ג'ונבלאט קרא לראש ממשלת לבנון להפציר בבנות הברית לשחררו . ' חאג' אמין אלחוסיני הגיע ללבנונן ביוני 1947 ושהה בכפר הדרוזי "קרנאיל" וקיים ישיבות הוועד הערבי העליו...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'