לוח מס' ‭:4‬ דרוזים בתחום שיפוטן של מועצות מקומיות מאז 1946