לוח מס' ‭:(3)‬ ההרכב הכלכל* והמקצועי של הדרוזים בארץ ישראל בתקופת המנדט