לוח מס' (ו‭:(‬שיעורם של הדרוזים בארץ ישראל לפי מפקדי האוכלוסין ולפי נפות (באחוזיס)