פרק ראשון: תולדות הקשרים בין הדרוזים ליהודים עד תחילת המאה ה-20

מראשית תולדותיה של העדה הדרוזית בתחילת המאה ה11- נקשרו עם ארץ ישראל וקשר זה לא פסק עד ימינו אנו . מפיצי האמונה החדשה שיצאו ממצרים מצאו להם מאמינים רבים בהרי צפון סוריה , מרכז הלבנון וצפון א"י . ישנם כאלה המאמינים וגורסים שהדרוזים כקבוצה היו מאז בריאת העולם תחת השם "אלמוחדון" המאמינים באל אחד , " ועל בסיס אמונה זו נועצים את תחילת הקשר בין היהודים לדרוזים למפגש ההיסטורי המתועד בימי הנביא משה לבין הנביא יתרו כהן מדין במאה ה- 13 לפני הספירה הנוצרית . במקרא אנו פוגשים ביתרו נותן פרק בניהול ומנהיגות העם , מחתן אותו עם הבת שלו , לאחר מכן משה מפציר ביתרו לעלות עמו לא"י : שיבואו לפחות בניך , כך שהגויים לא יגידו שנמנעתם מלבוא אתנו . ( רש"י . ( תומכי גרסה זו מתעלמים מהאמונה הדרוזית שיתרו לא התחתן ולא היו לו בנות . הקשר המשיך עם הקיני , שהוא יתרו , ואל הקיני אמת '' אתן מושביך ושים בסלע קניך" ( במדבר . ( שאול המלך ביקש מהקיני לפנות את המקום ליד יריחו בזמן המלחמה כדי שלא יפגעו בני הקיני . במשך הדורות בני הקיני המשיכו לשרת את ישראל והיוו דוגמא של טוהר מידות ואזרחות טובה . באלף הראשון לפנה '' ס , הנבי...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'