הקדמה

חיבורים רבים נכתבו עד כה על הדרוזים , חלקם עוסקים בהיבטים דתיים -חברתיים חלקם עוסקים בהיבטים מדיניים ופוליטיים ושני החלקים לעיתים מנסים לעקוב אחר ההתפתחות של היבט מסויים או מספר היבטים לאורך תקופה היסטורית מסויימת . חלק מהחיבורים בוודאי בא מזוית של גורמים וכוחות עוינים לדרוזים וחלקם מזוית ראיה אוהדת . החיבורים המדעיים המנסים לסקור את התפתחות התהליכים השונים בתחומי החיים השונים המנסים להגיע ככל האפשר למהות האמיתית של ההתרחשות ההיסטורית הם מעטים ואם ישנם כאלה השתרעו על תקופה ארוכה שמטבע הדברים ועם הכלים שבידי החוקר נעלמו מעיניו זויות , פינות , גורמים וצדדים שונים ולפעמים אף רבים . תקופת המנדאט עבור המחקר ובני העדה הדרוזית עד היום היא קרובה ורחוקה . קרובה יחסית בדור אחד אך רחוקה מבחינת הפרטים והדברים הרבים שנעלמים מעיני בני דורנו , וזאת בגלל מספר סיבות : א . השלטונות הרשמיים , המוסדות הארגונים והעדות הגדולות בארץ ישראל התייחסו לדרוזים כחלק בלתי נפרד מהמוסלמים ומכלל הערבים . ב . מיעוט מספרם של הדרוזים בארץ ישראל המנדאטורית דבר שמנע בעדם מלהשפיע על מהלכי המאורעות המרכזיים . ג . מיקומם הגיאו...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'