פרק תשיעי ר' יחיאל מפאריס ובני־דורו

נא ] ממלא מקומו של ר' יהודה מפאריס והאישיות המרכזית בין חכמי צרפת באמצע המאה הי"ג היה ר' יחיאל בר' יוסף . מוצאו היה מהעיר Meaux ונודע בשמו הלועזי 1 שיר ויויש . ( Sire Vives ) במקור הלאטיני הוא נקרא , Vivo meldensis ומדברים עליו כעל Peritissimus et per totum famosissimus Iudaismum היינו , 'המלומד ביותר והמפורסם ביותר בין כל היהודים' י . בפי הפוסקים הוא נקרא י החסיד והקדוש , 2 ואגדת העם ייחסה לו מעשי נסים , שנרקמו מסביב למגעו עם שרים והגמונים . » חברו , ר' יצחק אור זרוע , המזכיר את ימי לימודיהם בבית מדרש רבם , ר' יהודה , * פנה אליו בשאלותיו . בסיומה של אחת התשובות רומז ר' יחיאל לטרדותיו בענייני הציבור : 'ושלום וחיים יוסיף לך השם וצר לי כי לא היה פנאי להשיב לך על כל קוץ וקוץ , כי מיד הביאם לי ( ו ) הלכתי מיד לדבר מצות ושלום שלום באוותי , צעיר עם , יחיאל בד יוסף . »' ... ר' יחיאל היד , גם תלמידו של הר"ש משנץ , שמא בימי שהותו של זה בפאריס ( לעיל , עמי , ( 274 בפסקיו הרבה להביא מהוראותיו ותשובותיו . " ר' יחיאל מילא את התפקיד הראשי באחת הפרשיות הטראגיות של קורות היהודים בימי הביניים . עליו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק