פרק שישי הר"י ובית־מדרשו

[ א ] בעלי התוספות , שעליהם דיברנו עד כה , עמדו כולם בצל אישיותו הגדולה של רבנו תם . למעמד דומה זכה בן אחותו , ר' יצחק בן שמואל , המכונה ר' יצחק סתם , ר"י הזקן , ר"י מדנפירא וכן 'בעל התוספות' בה' הידיעה . יש לראות בו יורשו של דודו וממלא מקומו , אף על פי שבתקופה שאנו עומדים בה אין לדבר על היירארכיה דתית כלשהי . היתד , זאת מנהיגות , שהתבססה על עדיפות שברוח ועל סגולות שבאופי . אמו של ר' יצחק היתד . בתו של ר' מאיר , נכדתו של רש"י ואו ^ תם של הרש ב"ם , הריב"ם ורבנו תם . אביו , ר' שמואל היה בנו של ר' שמחה מוויטרי , תלמידו המובהק של רש"י . אשתו היתה בת נינו של רש"י , רי יהודה בר' יום טוב . הר"י זכה למסורת משפחתית עשירה וענפה , והוא גם החשיב את הייחוס המש פחתי . את המאמר הידוע 'קשים גרים לישראל כספחת' נימק בכך , 'שמטמעים בישראל ואמרינן בפ' עשרה יוחסין , אין השכינה שורה אלא על המשפחות המיוחסות שבישראל' .- ספק אם ר' יצחק הכיר את זקנו , ר' מאיר . אביו , ר' שמואל בר' שמחד . מוויט נראה שבכינוי זה כבר ידוע היה לראב"ד , ר' ראב"ד , תשובות ופסקים , מהד' י . קאסח , עמ' ק"א , סי' ל"ה : 'והרב צרפתי ז"ל...  אל הספר
מוסד ביאליק