פרק חמישי ראשוני בעלי התוספות באשכנז

[ א ] שני מרכזי התורה באשכנז ובצרפת תואמים היו . רושמה של חלוקת הקיסרות הקארולינגית לא היה ניכר בחיי התרבות של היהודים , היושבים בה . הם המשיכו לשמור במשך תקופה ארוכה על האחדות המדינית גם לאחר שעברה מן העולם . חכמי אשכנז , גאוני ל 1 תיר וגדולי צרפת היוו חבורה אחת . אמנם המדינות ואף הקהילות נפרדו זו מזו במנהגיהן , אבל לא היו הבדלים בולטים באורח חייהן ודרך משותפת היתה לחכמיהן ולרבניהן בלימוד התורה . רבו של ר' גרשום מאור הגולה , ר' יהודה בן מאיר הכהן הזקן , המכונה ליאו נטין , בא כנראה מצרפת למגינצא . משם בא גם ר' אבון , אבי זקנו של ר' שמעון הזקן . ולאזדך , נדד רש"י מטר 1 יש לערי הריינוס . חתנו , ר' מאיר , למד אצל גדולי לותיר . לבית מדרשם של בניו , הרשב"ם ובעיקר רבנו תם , נהרו תלמידים מערי הריינוס , מאשכנז ומארצות סלאביות , ולמדו שם את דרך הלימוד החדשה . הם היו עדים להתהוותן של התוספות ואף רשמו אותן לפני רבותיהם . באותו זמן התחילו גם הזקנים שבין חכמי אשכנז בכתיבת תוספות , וכנראה בהשפעתו של בית המדרש ברמרו . שהקשרים אתו היו אמיצים 'והעולים מכאן לשם' היו מצויים . ראש וראשון לבעלי התוספות באש...  אל הספר
מוסד ביאליק