פרק שלישי רבנו תם

[ א ] על כל אחיו עלה והגדיל ר' יעקב בר' מאיר , הנקרא רבנו תם , ע"ש הכתוב ' ויעקב איש תם' n כבר נעשו נסיונות להעריך את אישיותו של גדול חכמי צרפת הצפונית תוך עמידה על אופיו ותכונותיו . ר' אייזיק הירש וייס הקדיש לו מונוגראפיה מיוחדת r נוסף על הפרק בספר 'דור דור ודורשיר . תיאורו של וייס הוא כולו אפולוגטי . הוא מנסה ליישב ולתרץ את חוסר העקיבות , את הגאווה ואת הלשון הבלתי מרוסנת , הגלויים לעין כל בדברי רבנו תם , והוא משתדל להעלים ואף לבטל את הסתירות ואת הניגודים שבתגובותיו , ולעתים אף במעשיו , ומצליח על ידי כך לרכך את האישיות הדינאמית והאימפולסיבית במידה כזאת , עד שבסופו של דבר מתקבלת דמותו של רב הנוטה לקולות , המתנגד למחמירים , הקרוב למלכות ושרים , והעוסק לא רק בתלמוד ובהלכה , אלא גם בדקדוק שפת עבר ובחיבור שירים על פי המשקל הספרדי — בקיצור דמותו של רב משכיל . אפטוביצר , המוקיע את הפלפול הביוגראפי של וייס , קובע במידת מה של יאוש ו 'לכן נסתרה דרכו מאתנו ואין אנו יכולין לעמוד על עיקר אופיו ותכונות רוחו של ר"ת' . אין אנו באים להגן וללמד זכות על רבנו תם , ליישב סתירות וניגודים באופיו ובדבריו ול...  אל הספר
מוסד ביאליק