פרק שני בעלי התוספות הראשונים בצרפת

בדומה למשנה ולתלמוד כך גם התוספות הן יצירה ספרותית קולקטיבית . עבוד תם ועמלם , הגותם ומשאם ומתנם של עשרות חכמים במשך תקופה שלמעלה ממאתיים שנה בצרפת ובאשכנז , באנגליה ובארצות הסלאביות נקבצו ובאו בתוכן . בעברן עריכה אחרי עריכה קלטה כל אחת מהן יסודות נוספים והדשים . בתיאור חיי בעלי התוספות , אנו מעלים למעשה את חיי היהודים במאות השתים עשרה והשלוש עשרה במרבית ארצות צפון מערב אירופה , כפי שהם משתקפים ביצירותיהם . מלבד התוספות משמשים לנו מקורות ספרי התשובות והפוסקים , הפירושים על התורה ועל שאר ספרי המקרא , הפיוטים ופירושיהם , ספרות הפולמוס וספ רות החסידים , במידה שנשתמרה בתוכם תורתם של חכמי אשכנז וצרפת במ אות הנ"ל . השתמשנו כמובן גם במחקריהם של חכמי ישראל בדורות האחרונים , שהוקדשו לתקופה שאנו עומדים בה , ואין צריך לומר שנסתייעתי בחיבוריהם של חיים מיכל , צינץ , גרוס , אפטו ביצר , וב'גרמניא יח איקא . ' אולם עיקר 1 המונוגראפיות והמאמרים בעיתונות המדעית וכן המבואות לתוספות שנדפסו מתוך כתבי יד , ייזכרו כל אחד במקומו וברשימה הביבליוגראפית שבסוף הספר . ברצוני להזכיר כאן רק חיבורים או חלקי חיבורי...  אל הספר
מוסד ביאליק