פרק ראשון התהוות התוספות ומקומן בלימוד התורה

[ א ] המושג גפ"ת — גמרא , פירוש , תוספות , — יש בו משום ציון מובהק למקומן של התוספות וערכן בלימוד התורה . הגמרא , פירוש רש"י והתוספות היו לחטיבה אחת של לימוד , לחוט המשולש , שקשר את כל לומדי התורה ואת כל בית ישראל בכל מקום ומקום במשך דורות רבים . מדפיסי הש"ס הראשונים עיטרו את הגמרא בפירוש רש"י ובתוספות מימין ומשמאל , ובזה קבעו את דמותו של דף הגמרא לדורות , וכך גם נחקק בזכרונו של הלומד . אולם גלגולים רבים עברו על התוספות עד שזכו לתפוס את מקומן הנכבד , ותולדות התוספות הן תולדות לימוד התורה באשכנז ובצרפת ובקצת ארצות אחרות שבאירופה החל מסוף המאה האחת עשרה עד למאה הארבע עשרה . רש"י פתח את שערי התלמוד הבבלי בפני קהל הלומדים הרחב , ובפירושו עשה יותר להפצת לימוד הבבלי מאשר עשו כל הגאונים והמפרשים שקדמו לו . לא חינם אמרו עליו , כי 'אלמלא הוא נשתכחה דרך הבבלי בישראל' m אולם לא רק מורה ומדריך היה הפירוש , הוא גם סלל דרך לחקירה חדשה ומעמיקה בנבכי התלמוד —היא השיטה המנתחת והביקורתית של בעלי התוספות . מימות האמו ראים בישיבות פומבדיתא , סורא ונהרדעא , לא היו מרכזים דומים ללימוד התו רה כמו ישיבות ער...  אל הספר
מוסד ביאליק