הקדמה למהדורה הראשונה

היהדות האשכנזית — מקורה ומוצאה בצפוני , של צרפת ובדרומה ובמערבה של גרמניה . בעיירותיה של שאמפאניה ושל ל 1 תרינגיה ובמחוזות הריינוס , עוצבה ונתגבשה דמותה של כנסת ישראל שברוב ארצות אירופה , ובהן נוצר 'נוסח אשכנז' באורחות החיים , בלימוד התורה ובעבודת הבורא . ימיה הראשונים של יהדות זו לוטים בערפל . רק בסופה של המאה העשירית מופיע שמו של רבנו גרשום מאור הגולה . אין אנו יודעים הרבה עליו , ואף לא על תלמידיו שבמאה האחת עשרה , עד שזרחה שמשו של 'רבן של ישראל' —רש"י , ובעקבות מעשיו הגדולים התחילה תקופה של יצירה ספרותית גדולה וענפה , שנמשכה במאות הי"ב והי"ג , והיא גם יריעה רחבה של חיים ותרבות , שמהם תוצאות להתפתחויות שחלו בקרב היהדות בדורות המאוחרים עד לימינו —בהם נסתם הגולל על 'יהדות אשכנז' שבאירופה . קורות יהודי צרפת הצפונית ואשכנז מצוינות על-ידי זהות מפליאה של התורה והחיים . אנשי ההלכה עמדו על משמרתן של קהילות ישראל וראו את עיקר תפקידם בהתאמתה של ההלכה המקובלת למציאות המקיפה אותם ובפתרון שאלות החיים ובעיותיהם על פי ההלכה . הם פיתחו ושכללו שיטת לימוד והוראה , שסייעה בידיהם להקיף בתשובותיהם ובפסק...  אל הספר
מוסד ביאליק