בעלי התוספות תולדותיהם חיבוריהם שיטתם

אפרים א * אורכד א . א . אויבך : בעלי התוספות לזכר הורי הקדושים אבי מורי ר' ישראל יוסף בן ר' יצחק ואמי מורתי חיה אסתר בת ר' יעקב זלמן לבית שפיגל שנספו בגזירות פולין ת"ש—תש"ד אפרים א . אורבך בעלי התוספות תולדותיהם ו חיבוריהם ו שיטתם כרך ראשון מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק