הערות

הערות לחלק ראשון : באקדמיה 5 Lilten , Der Riiecknin ... S . 41 : Willstactler , S . 343-344 . p . 362-263 , 4 Wcrner / limscher , S . 68 . 3 Ibid . S . 342 , p . 363 . 2 Ibid , S . 348 , p . 369-370 . 1 Willstaettcr , Ans meinem Lehen , S . 346 ; From my life , p . 369 . 11 Deichmann , Angew . Chem . Inter . Ed . 41 , 2002 , 1318 . 10 Littcn , Er half ..., S . 80 ; Dorsch , Heinrich Wieland imd das chemische Inslilul . S . 26-28 . 9 Willstaettcr , Ibid . S . 401-402 , p . 425 . 8 Willstacltcr , p . 425 . 7 Ibid , S . 356 . p . 378 . 6 Willstaettcr , S . 354 , 375-377 . 16 Ibid . S . 312 , p . 331 . 15 Willstaettcr , S . 160 , p . 169 . 14 Dippcl . S . 469 . 13 Willstaetter , S . 134 , p . 169 ; Witkop , Medicinal Researeh Review , 12 . 1992 , 246-247 . 12 Litten , £ /? / 70 // ..., S . 78-109 . 17 Ibid , S . 401 , p . 421 . . der Ludwig-Maximilians-Univcrsitaet UAM . Inst-I-097 . 21 Littcn . Die " Verdienste" eines Rektor ..., N . T . M . II , S . 41 , 45 , ( Anm . 37 und 39 ); Archiv ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ