פרק עשרים־ושבעה יום השחרור

החיילים הגרמנים והאוסטרים החמושים מיחידות העונשין , שחצו את הקווים והצטרפו לפרטיזנים היוונים , נקלעו למצב מביך עם נסיגתו של הוורמכט מיוון . הבריטים דרשו מאנשי הפיקוד של אלא "ס להסגירם לידיהם . במטה היווני התנהלו ויכוחים בנידון , שהוכרעו לבסוף על ידי גנרל אריס , שנמנה עם מקימי אלא"ס . פאלק הארנק נקרא אליו ואריס הושיט לו את שתי ידיו : "לא אתן שיכבלו אתכם באזיקי הזהב של שבויי מלחמה . אדאג לכך שכל חברי הוועד האנטי פשיסטי "פרייאס דויטשלאנד , " מכל היחידות , יצעדו אל מולדתם , תחילה ליוגוסלביה , שתהיה משוחררת בקרובי" אמר . בשלהי דצמבר 1944 ניתנה הפקודה לחיילים הגרמנים והאוסטרים לצאת למסעם , בלוויית קציני אלא"ס . בסוף ינואר 1945 הם עברו את הגבול והועברו לידי הצבא היוגוסלבי . ביום סיום המלחמה הם נמצאו במבואות בלגרד . קצין יוגוסלבי פרץ לקסרקטין , נופף בידיו וצעק : "המלחמה נגמרה ! נחתם הסכם הכניעה " ! וכבר הוקף חיילים , שציפו לידיעה זו בכליון עיניים . אולם עד מהרה נמוגו התפרצויות השמחה , תחושת ההקלה חלפה ואת מקומה תפסה הדאגה לגורל בני המשפחות , החשש אם ימצאו אותם בחיים . הקשר עמן נותק מזה שנים . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ