פרק רביעי וילי גראף

" הוא בהיטלריוגנד" וילי גראף נולד בינואר 1918 בקוכנהיים , הסמוכה לאויסקירכן שבחבל הריין , שם ניהל אביו מחלבה . וילי היה הילד האמצעי במשפחה , אחיהן של מתילדה הבכורה , ובת הזקונים , אנליזה , שנפשו נקשרה בנפשה . ב 1922 עקרה המשפחה לסאארבריקן , שם עסק אביו במסחר סיטונאי של יינות ובתיווך אולמות שנועדו 49 להשכרה . כך תיאר וילי את ילדותו וימי נעוריו : ... מעולם לא ידעתי מחסור ומצוקה חומריים , משום שחיי המשפחה היו טובים יחסית , אם כי חסכוניים . חונכנו על ברכי הדת והורגלנו לכבד את הורינו . אבי היה קורקטי וישר בחייו המקצועיים והאישיים ותבע זאת גם מאתנו . הוא נהג בנחרצות בכל פעם שלא נהגתי ביושר או הפרתי את הוראותיו . היחסים שלי עם אמי היו מאז ומתמיד לבביים ביותר ... וילי היה בחור מופנם שמיעט בדברים . עולמו הפנימי העשיר בא לידי ביטוי רק במכתבים ששיגר לידידיו הקרובים ולאחותו הצעירה . הוא לא התיידד על נקלה , אך קשרי הידידות שטווה היו אמיצים וארוכי טווח . עם עלייתו של היטלר לשלטון , חבל הסאאר עדיין היה תחת שליטה צרפתית ולפיכך נותרו חיי תרבות בסאארבריקן תוססים , שחלחלו גם אל תנועות הנוער . ההשפעות הת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ