פרק שביעי פרופסורה במינכן

השיבה לאוניברסיטה מזה חודשים הגיעו לווילשטטר שמועות עיקשות , שדלפו מן האקדמיה הפרוסית , שלפיהן האוניברסיטה של מינכן מעוניינת בו כיורשו של אדולף פון באייר , שעמד לפרוש לגמלאות בגיל שמונים . וילשטטר חש מבוכה בשעה שהנושא אוזכר במהלך שיחה , כשלא הובאה אליו כל פנייה רשמית . הסתבר שכל חברי הפקולטה למדעי הטבע וסנט האוניברסיטה במינכן תמכו פה אחד במועמדותו . נוסף על כך , הופרחו שמועות כי גם האוניברסיטה של גטינגן מעוניינת בו . לפי המסורת האקדמית בגרמניה , נהגו לכבד את "הפטריארך הפורש" ולמנות את יורשו בהתאם לרצונו . וילשטטר שיגר לפון באייר מכתב מנוסח בזהירות , כדי לוודא האם אכן היתה זו משאלתו . הלה השיב במברק : "אני בדעה אחת עם הצעת הפקולטה והסנט . אהיה מאושר אם תתממש " ... האם החלטתו לשוב למינכן נבעה מנאמנותו למורו ומהרצון למלא את משאלתו ? האם רצה להתרחק מביתו שבדהלם , בו כל פינה הזכירה לו את אובדן בנו ? האם חש כמיהה סמויה לשוב לכור מחצבתו ? ( באותה עת , אמו התגוררה במינכן ) או שמא היתה זו אמביציה לנסות את כוחו בתנופת עשייה ופיתוח ולהפוך את הפקולטה לכימיה למרכז מדעי בינלאומי , כמו בתקופת הזוהר מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ