פתח־דבר

הספר שלפנינו עשוי להוות "אתגר" עבור הקורא הישראלי : מצוי ככל שיהא בקריאת ספרות על אודות הנציונל סוציאליזם בכלל , והשואה בפרט , אין הוא מורגל , בדרך כלל , בקריאת ספרות על אודות התנגדות לנאציזם , ככל שזו אינה עוסקת בהתנגדות וגבורה יהודית ( או בהתנגדותן המלחמתית של בנות הברית , ( אלא נוגעת דווקא להתנגדות פנים גרמנית למשטר ההיטלרי . הסיבה לכך נעוצה , מבחינה אובייקטיבית , במיעוט ההתנגדות הגרמנית הממשית למשטר בתקופת התקיימותו ; האוכלוסיה הגרמנית רובה ככולה הזדהתה עם היטלר ותמכה במשטרו , וגם היכן שההזדהות לא היתה מלאה ואף הופיעו סייגים וספקות , לא היתה ההתנגדות ל"פיהרר , " למפלגתו ולמשטרו רחבת ממדים , וממילא לא אפקטיבית . הדברים אינם אמורים כאן במי שהיו מראש מתנגדיו המובהקים של הנאציזם על פי הוויתם והתכוונותם ההשקפתית , כגון הקומוניסטים או פלגים מסויימים מקרב הסוציאל דמוקרטים , אלא באלה שלא התחנכו מראש במתנגדי הפאשיזם והגיעו לעמדתם השוללנית כלפיו מתוך התנסות ראשונית בו ומתוך הכרה הולכת , גוברת ומתגבשת בצורך להילחם נגדו . ואכן , לא היו רבים שהעזו להתנגד למשטר ולסכן את חייהם במעשה ההתנגדות — אך...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ