הוספות ותיקונים

. 2 חברון . — [ טור ' [ 20 להוסיף על הספרות : E . MADER , Mambre , Freiburg i / Br . 1957 חדרך . — [ טור ' [ 35 להוסיף על הספרות : 18 ( 1956 ) , I 17 ss . J . LEWY , HUCA 18 ( 1943—1944 ) , 449 n . 108 ; D . J . WISEMAN , Iraq ןא . מ ) חורי . — [ טור ' [ 01 להוסיף על הספרות על החורים בכלל : NOUGAYROL , PRU 3 , 311—335 ח ז א ל — . [ טור ' [ 88 להוסיף בסוף הערך : השם חזאל נזכר ברשימת שמות עבריים או פיניקיים על גבי אוסטרקון מן המאה הזי לפסה"נ , שנמצא בחפירות בכלח . אמנם ידוע השם חזאל כשמו של מלך ארם , אבל באוסטרקון זה בא השם בצורה בנחזאל , כלומר שנסמכה לו המלה העברית בן , ולא הצורה הארמית בר . J . B . SEGAL . Iraq 19 ( 1957 ) , 140 , 144 s . [ י"ל ] חזיר . — [ טור ' [ 91 להוסיף על הספרות : 565 ss . P . E . NEWBERRY , JEA 14 ( 1928 ) . 21 1 ss . ; R . DE VAUX , RB 64 ( 1957 ) , חי נוך . ]— טור ' [ 121 להוסיף על הספרות : S . N . KRAMER , From I he Tablets of Sunicr , Indian Hills , Colorado 1956 , 3—13 , 110 ח כ מ ה . — [ טור ' [ 133 להוסיף על הספרות : 1956 , 152—159 S . N . KRAMER , From t...  אל הספר
מוסד ביאליק