יתת.

- אחד מאלופי אדום ( ברי לו'מ ; דה"א א'נא . ( בשב-EQ עים לבר' IE -. ובכתבי ידות אחדים : J E & EQ ? J E $ EQ ^ : LUC . לדה"א , 1 E & ET : B . A . IEVEQ : LUC . ; 1 E & E & נוסחאות השבעים לברי iuc-7 גם לדה"א פותחים פתח להשערה שבנוסח העברי היתה הגרסה יתר < שהוא אחד השמות השכיחים במדין ובאדום' כנגד זה נוסח השבעים AB לדה"א מעיד על הגרסה יתת . משמעותו של השם יתת לא הובררה . מ  אל הספר
מוסד ביאליק