יתרעם.

- בן דויד שנולד לו בחברון מעגלה אשתו ( שמ"ב ג'ה ; דה"אג'ג . ( בשבעים : iE & EQaa / x או : . h & Q ( tf 1 על משמעות היסוד יתר ע"ע יתרו . מ  אל הספר
מוסד ביאליק