יתרן.

—א ) אחד מבני דישן , או דישון ( ע"ע ' ( אבי משפחה חורית בהר שעיר ( ברי לו'כו ; דה"א א'מא — . ( ב ) אחד מראשי האבות בשבט אשר ( דה"א ז'לז ;( וע"ע יתר . השם יתרן מורכב מן היסוד השמי יתר ( וע"ע יתרו ' ( והסופית ו האפיינית לשמותם של בני דישן . ויש יסוד לסברה שנמזגו כאן יסודות שמיים וחוריים שבהר שעיר . »  אל הספר
מוסד ביאליק