יתרי.

— היתרי היא אחת ממשפחות קרית יערים ( דה"א ב' נג : ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי ' מאלה יצאו הצרעתי והאשתאולי . ( וייתכן שהיא אחת המשפחות החויות ( ע"ע חוי ' ( שנבלעו אחר כך ביהודה . על אותה המשפחה התייחסו כנראה גם עירא היתרי וגרב היתרי שניהם מגיבורי דויד ( שמ"ב כג'לח ; דה"א יא'מ . ( ' אבל יש סוברים שצריך להיות שם 2 תךי ' היינו איש העיר יתיר ( ע"ע . ( ראובני , שם חם ויפת , ; 142—1-11 ב . מייזלר , ידיעות יג ( תש '' ז 107 , ( GlNSBERG-MAlsLtR , JPOS 14 ( 1934 ) , 260 מ  אל הספר
מוסד ביאליק