יתר.

—א ) חותן משה ( שמי ד'יח ' ( וע"ע יתרו . — ב ) בנו בכורו של גדעון ( שופ' ח'כ — . ( ג ) בן ידע בן אונם בן ירחמאל ( דה"א ב'לב — . ( ד ) בן עזר ( דה"א ד'יז ' ( הוא עזר אבי חושה ( דה"א ד'ד ' ( בנו של חור ( ע"ע ) אבי בית לחם . — ה ) בן צופח ( דה"א ז 'לח ' ( מראשי האבות לשבט אשר' ובפס' לז שם בא שמו בצורת יתרן . על ייחוסו ע"ע אשר - . ו ) בעל אביגיל אחות דויד ואבי עמשא ( מל"א ב'ה'לב ; דה"א ב'יז . ( בשמ"ב יז'כה' מופיע שמו בצורת יתרא ושם מיוחס לו הכינוי הישראלי ' ואילו בדה"א ב'יז' כינויו הישמעאלי ' וגרסה זו נראית יותר' שהרי אין טעם לכנות בכינוי ישראלי איש היושב בקרב ישראל . על משמעות השם ע"ע יתרו . מ  אל הספר
מוסד ביאליק